Wilt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in een elektrisch aangedreven bakfiets? Maak dan nu gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) voor het aanschaffen van een milieuvriendelijk vervoersmiddel.

De ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat faciliteren de MIA en Vamil regelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. De RVO.nl en de Belastingdienst voeren deze regeling uit. Elk jaar wordt een Milieulijst samengesteld met alle middelen die in aanmerking komen voor een aanvraag. Met een aanvraag kunt u als volgt profiteren:
• Met de MIA kan uw investeringsaftrek oplopen tot 36% van het aankoopbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
• Met de Vamil kunt u 75 % van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

De Belastingdienst beslist over uw aangifte en daarmee over de toepassing van MIA/Vamil. De bakfiets staat op de Milieulijst vermeld onder de code F3119. Hiermee komt u in aanmerking voor 36% MIA en Vamil.

Voorwaarden
• U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES- eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• U schaft een elektrische bakfiets aan bestemd voor het vervoer van personen of goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht
• De aanschaf van de bakfiets bedraagt ten minste €3000,-.
• U investeert in een bakfiets in 2019. De bakfiets staat in 2019 op de Milieulijst, voor 2020 wordt de lijst opnieuw opgesteld. Het is dus mogelijk dat de lijst dan een andere samenstelling heeft.
• U dient het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden na opdracht tot levering te melden voor MIA/Vamil.
• U bent als ondernemer verantwoordelijk voor het aanvragen van deze subsidie. Het niet toekennen van de subsidie heeft geen gevolgen voor uw financiële verplichting aan Centaur Cargo.

Centaur Cargobikes
De MIA/Vamil subsidie is te gebruiken voor de volgende bakfietsen van Centaur Cargo:
• Trike XL met middenmotor
• Bike met middenmotor

Meer informatie kunt u hier vinden.